PREČO MENIŤ OLEJ V AUTOMATICKEJ PREVODOVKE?!

Až 80% porúch automatických prevodoviek je zapríčinených opotrebovaným olejom, ktorý nemá požadované vlastnosti.

Výrobcovia automobilov často uvádzajú v servisných knižkách informáciu o doživotnej náplni pracovnej kvapaliny v prevodovke. Nikde však neuvedú, pri koľkých kilometroch tento stav nastane. Väčšinou sa však pre výrobcu automobilu jeho životnosť končí zároveň aj s jeho zárukou. Preto je potrebná prevencia aby ste predišli zbytočným problémom v prípade že nastane spomínaný koniec životnosti.

Celý systém automatickej prevodovky je veľmi jemne konštruovaný. Najčastejšie výmena oleja a to aj v autorizovaných servisoch prebieha takto:
Celková kapacita oleja v systéme je napr. 10 litrov. Pri výmene však zaplatíte „iba“ za 6 litrov oleja. V mnohých servisoch sa olej vymieňa tým spôsobom, že sa vypustí iba 6 litrov. Nie však z dôvodu, že by vás chceli oklamať, ale systém prevodovky im nedovolí vypustiť viac. To znamená, že v systéme vám zostávajú ďalšie 4 litre starého oleja. V niektorých servisoch dokonca do tohto znečisteného  a starého oleja pridávajú čistý, prejdú s vozidlom pár kilometrov aby sa starý olej premiešal s novým a znova ho vypustia, tento sa opakuje aj 2-3 krát, avšak starý olej stále zostáva v systéme. Práve takýto servisný úkon spôsobuje to, že nový olej so sebou strháva nečistoty, ktoré sú zachytené na stenách v systéme.Strhávanie týchto nečistôt má za následok, že sa upchávajú jemné kanáliky v prevodovke. V mnohých prípadoch sa stáva, že sa v dôsledku takejto takpovediac neodbornej výmeny prevodovka poškodí a jej oprava je nerentabilná, ak je vôbec možná.Vo väčšine prípadov nie je iné východisko ako kúpa novej prevodovky. Odporúčame vám navštíviť náš servis, v ktorom vám vymeníme 99% starého oleja na 1 krát. Výmena spočíva v tom, že sa použije  zariadenie, ktoré pod tlakom napĺňa nový olej do prevodovky. Týmto plniacim tlakom sa zároveň vytláča z prevodovky starý znečistený olej. Tak sa dosiahne 99 % výmena pracovnej náplne v prevodovke Vášho automobilu.

Preplach automatickej prevodovky sa robí vždy pri každej výmene oleja, nech je olej v akomkoľvek stave. Robí sa strojom určeným na výmenu oleja, preplach automatickej prevodovky a doplnenie oleja v nej. Počas tohto procesu dochádza k vytlačeniu starého oleja z hydromeniča, hydrorozvádzača (v nich sa nachádzajú ventily a kanáliky, z ktorých nie je možné olej vypustiť) a iných častí automatickej prevodovky, z ktorých nemohol prirodzene vytiecť.