O nás

Informácie o naších  autoservisoch

10

Vašou návštevou v našich autoservisoch :

 • máte zaručenú garanciu, že sa do Vášho auta nedostane neschválený diel alebo diel pochybnej kvality a pôvodu
 • máte zaručenú garanciu, že o Vaše vozidlo sa stará sám konateľ zmluvného servisu
 • máte zaručenú garanciu, že o všetkých možných vadách budete informovaný „z prvej ruky“ a bude s Vami konzultovaná
 • máte zaručenú garanciu, že oprava ďalšej nájdenej vady na Vašom vozidle sa uskutoční až po Vašom súhlase
 • máte právo na prípadnú reklamáciu náhradného dielu

Náhradné diely :

 • spĺňajú alebo prekračujú najnáročnejšie kritériá kvality
 • sú dodávané minimálne dva krát za deň, čo zaručuje rýchlu opravu vášho vozidla
 • si môžete vybrať zo širokého sortimentu na základe: dodávateľaznačkykvality a ceny

Prečo servisovať v servisoch spoločnosti M4 JAJKO ?

 • dohľad nad opravou Vášho vozidla
 • dohodnutie času opravy vozidla
 • spoľahlivosť a vyriešenie problému s Vašim vozidlom
 • koniec anonymity pri oprave Vášho vozidla
 • kontrola svojho vozidla za zvýhodnených podmienok počas sezónných akcií: klimatizáciapodvozokpríprava na zimu, kontrola pred STK s testom bŕzdmnoho ďalších výhodných sezónnych ponúk

Spätný zber použitých automobilových a prenosných batérií a akumulátorov

Vážení klienti,

Spoločnosť M4 Jajko, s. r. o. si Vás týmto dovoľuje informovať, že v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako distribútor automobilových a prenosných batérií a akumulátorov vykonáva ich spätný zber.

Použité automobilové a prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať bezplatne v prevádzkových priestoroch spoločnosti počas celej prevádzkovej doby. Zber nie je viazaný na kúpu novej autobatérie a akumulátora, alebo iného tovaru.

Spätný zber použitých odpadových pneumatík

Vážení klienti,

Spoločnosť M4 Jajko, s. r. o. si Vás týmto dovoľuje informovať, že v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako distribútor pneumatík vykonáva ich spätný zber.

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať bezplatne v prevádzkových priestoroch spoločnosti počas celej prevádzkovej doby. Zber nie je viazaný na kúpu novej pneumatiky, alebo iného tovaru.